Lekplatsfysik

Tisdag den 3/2 var vi ute på lekplatsen vid slottet och utförde olika typer utav experiment i smågrupper. Några utav de experiment vi gjorde var:

Att prova att släppa olika föremål ifrån olika höjder, för att se hur snabbt de föll och hur snabbt de kunde åka i rutschkanan. Vi provade också gungbrädan och experimenterade med hur man kunde få jämnvikt om 2 barn som vägde olika mycket satt på var sin sida.

Vi skrev hypoteser innan vi utförde våra experiment och hade en diskussion i helklass efteråt för att klura ut varför det blev som det blev.

”Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse”

Kunskapskrav biologi LGR 11

image image[1] image[2] image[3] image[10]

%d bloggare gillar detta: