No 2-4, vatten

bild

I No-undervisningen arbetar vi just nu med material och ämnen i vår omgivning. Här får eleverna undersöka om olika föremål sjunker eller flyter i vatten.

vatten

Välkomna upp till oss och titta på vår ”vatten” vägg. Här står vilka mål ur Lgr11(Läroplanen) vi arbetar med just nu och vilka metoder och arbetssätt vi använder oss av. Den dokumentationsmall vi arbetar med, tillsammans med eleverna är, hypotes, undersökning, resultat och slutsats.

vattenform

Vi arbetar med vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning. Vi lär oss om vattnets egenskaper och kretslopp.

experiment

Vi experimenterar med och jämför lösningar, blandningar och slamningar. Vi har även undersökt vad som händer när man blandar olja och vatten. Att dessa vätskor inte kan lösa varandra och att det bildas en emulsion.

bild 2

Vi arbetar också med enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

bild 1

Här ser vi att filtreringen snart är på gång.

 

%d bloggare gillar detta: