Välkommen till F-3

Varbergs Montessoriskola F-3 erbjuder en lugn och trivsam miljö för eleverna att vistas och utvecklas i. Här arbetar eleverna i sin individuella takt med inflytande över sin egen planering av skolarbetet. Montessoripedagogiken präglar undervisningen och den går som en röd tråd genom samtliga årskurser. Självklart följer vi läroplanen. Pedagogerna arbetar nära eleverna och skapar ett samarbete som hjälper dem framåt i strävan efter ett ökat intag av kunskap. Med en hög lärartäthet i små arbetsgrupper ger det pedagogerna en stor möjlighet att se varje elevs unika behov i de olika ämnena.

20140131-105255.jpg20131022-094212.jpg